Saturday, March 17, 2012

JPT KKBI PPG PIM 3101 PENGENALAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH

Berikut disertakan Jadual Penentu Tugasan bagi Kerja Kursus Berasaskan Ilmu bagi mata pelajaran Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah untuk Program Pensiswazahan Guru.

Sila dowmload dokumen tugasan tersebut melalui link di bawah ini:

JPT KKBI PIM 3101 ( PENGENALANKURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH )

Sebarang permasalahan berkaitan kerja kursus ini hendaklah dipanjangkan kepada Penyelaras Mata Pelajaran: Tuan Haji Ishak Bin Abd Manaf.

No comments:

Post a Comment