Friday, February 3, 2012

Perubahan penyelia praktikum major & minor

Adalah dimaklumkan bahawa pihak JAPIM sedang membuat rombakan senarai penyelia praktikum major dan minor bagi kumpulan LPBS j-QAF Ambilan Januari 2011 melibatkan semua Guru Pelatih dari semua IPG di bawah seliaan IPG KSAH.

Untuk maklumat lanjut sila hubungi Ketua Jabatan JAPIM (Tuan Haji Ismail Bin Abd Rahman ) atau Timbalan Ketua Jabatan merangkap Penyelaras Praktikum di JAPIM, IPG KSAH (Puan Hajjah Afifah Binti Abu Bakar) melalui talian berikut:

019-4816365 (Puan Hajjah Afifah )
019-4587136 (Tuan Haji Ismail )
Sehubungan dengan itu, semua Guru Pelatih bolehlah menghantar jadual waktu mengajar dan maklumat diri kepada pensyarah berkenaan setelah dipastikan.

No comments:

Post a Comment